Wykopy pod fundamenty Łódź. Roboty ziemne Łódź.

Wykopy pod fundamenty Łódź. Roboty ziemne Łódź.

Dysponujemy maszynami budowlanymi do wykonywania kompleksowych prac ziemnych tj. niwelacja terenu, wykopy, utwardzanie gruntu, transport ciężarowy. Wykonujemy prace ziemne w pełnym zakresie.

Kompleksowe roboty ziemne Łódź.

 

Usługi koparko-ładowarką i spycharką:

Prace ziemne Łódź:

 • wykopy pod fundamenty, studnie, baseny, szamba,
 • kopanie rowów drogowych i melioracyjnych,
 • niwelacja i rekultywacja terenu,
 • pogłębianie i oczyszczanie zbiorników wodnych,
 • przygotowanie podłoża pod ekologiczne oczyszczalnie ścieków,
 • utwardzanie tłuczniem dróg gruntowych,
 • zagęszczanie terenu przed ułożeniem kostki brukowej lub płyt betonowych na podjazdach i parkingach,
 • wykopy i nasypy autostradowe, formowanie wałów przeciwpowodziowych,
 • podnoszenie poziomu gruntu.

 

Wyburzenia i rozbiórki starych obiektów.

Wyburzenia i rozbiórki starych obiektów. Roboty ziemne.

Roboty ziemne Łódź. Rozbiórki i wyburzenia:

 • rozbiórki starych domów i budynków gospodarczych,nieczynnych kotłowni,
 • wyburzenia na terenach przeznaczonych pod nowe inwestycje,
 • dekompozycja starych szklarni,
 • porządkowanie terenu.

 

 

 

Transport niskopodwoziowy maszyn i urządzeń.

Transport niskopodwoziowy maszyn i urządzeń. Roboty ziemne Łódź

 Transport ciężarowy:

 • sprzedaż i transport piasku, ziemi, gruzu,
 • wywóz ziemi po niwelacji terenu,
 • transport niskopodwoziowy maszyn.

 

 

Nasza firma to zespół doświadczonych specjalistów, którzy dbają o fachowy i bezpieczny przebieg prac. Zawsze doradzamy naszym Klientom jaki wariant i zakres prac wybrać do oczekiwanych rezultatów.