Maszyny

W swojej ofercie posiadamy szereg maszyn budowlanych, które zapewniają wykonanie kompleksowych prac ziemnych. Przede wszystkim posiadamy maszyny budowlane Łódź: Koparko-ładowarka Łódź, spycharki, samochody ciężarowe i niskopodwoziowe do przewozu maszyn, zagęszczarki, młoty wyburzeniowe.

Koparko-ładowarka Łódź, spycharki, samochody ciężarowe i niskopodwoziowe do przewozu maszyn.

Koparko-ładowarka Łódź, spycharki.

Zakres prac:

Koparko-ładowarka Łódź. Niwelacje terenu.

Koparko-ładowarka Łódź. Niwelacje terenu. Spycharki, samochody ciężarowe i niskopodwoziowe do przewozu maszyn

 • Wykopy pod fundamenty, studnie, baseny, szamba,
 • Kopanie rowów drogowych i melioracyjnych,
 • Niwelacja i rekultywacja terenu,
 • Pogłębianie i oczyszczanie zbiorników wodnych,
 • Przygotowanie ziemi pod ekologiczne oczyszczalnie ścieków,
 • Utwardzanie tłuczniem dróg gruntowych,
 • Wykopy i nasypy autostradowe, formowanie wałów przeciwpowodziowych,

 

 

Samochody ciężarowe i niskopodwoziowe do przewozu maszyn.

Samochody ciężarowe Łódź. Sprzedaż i transport kruszywa.

Samochody ciężarowe Łódź. Sprzedaż i transport kruszywa. Koparko-ładowarka, spycharki, samochody ciężarowe i niskopodwoziowe do przewozu maszyn

Zakres prac:

 • sprzedaż i transport piasku, ziemi, gruzu
 • transport niskopodwoziowy maszyn

 

Młoty wyburzeniowe.

Zakres prac:

 • rozbiórki starych domów i budynków gospodarczych, nieczynnych kotłowni,
 • wyburzenia na terenach przeznaczonych pod nowe inwestycje,
 • Dekompozycja starych szklarni,
 • Porządkowanie terenu.

 

Zagęszczarki Łódź. Zagęszczanie i utwardzanie gruntu.

Zagęszczarki Łódź. Zagęszczanie i utwardzanie gruntu.

Zagęszczarki.

Zakres prac:

 • Zagęszczanie terenu przed ułożeniem kostki brukowej lub płyt betonowych na podjazdach i parkingach,
 • zagęszczenie terenu rozpulchnionego po zasypaniu wykopów kanalizacyjnych